Tipus de servei

Adjunteu el document original (màxim 10 MB) ¹

* Els camps marcats amb un asterisc s’han d’emplenar obligatòriament.

¹ Si no podeu enviar-nos el document, indiqueu en l’apartat d’"observacions" el número de caràcters o paraules que té el text.

Protecció de dades

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades (LO 15/1999, de 13 de desembre, LOPD) i amb el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa (Reial Decret 994/1999, d’11 de juny), es notifica a l’usuari que les seves dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’Etcètera. El lloc web www.etcetera.cat garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquest normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit en aquest mateix formulari.